Google+
 
 


Kameraman Košice Video M.A.R.K.T. - video služby na svadby, oslavy stužkové. Pôsobnosť od roku 2003.

Ako kameraman - ponúkam profesionálne Video služby a videozáznam Svadieb, Stužkových, Rodinných osláv,

firemné dokumenty, spoločenské, kultúrne a športové udalosti, podnikové oslavy a iné kultúrne akcie.

Svadba, stužková, oslava, dokument podľa Vaších predstáv.

Video natáčam a spracúvam reportážnym alebo dokumentárnym spôsobom s originálnym zvukom, zaznamenávaným samostatne
na audio rekordér, stabilným, kompozične estetickým, farebne reálnym a ostrým obrazom, FULL HD 1920x1080,
podľa dohodnutého scenára a v súlade s technickými či priestorovými možnosťami a podmienkami počas záznamu.

Používam čistý strih a jednoduché prechody. Na požiadanie môžem strih zrealizovať aj podľa vašich požiadaviek.
Videozáznam je rozdelený na viac tematických častí a doplnený o interaktívne menu.
Výstup videa je na DVD, Blu – Ray diskoch alebo na USB HDD.
Povrch DVD/BD diskov je potlačený priamo na médium plnofarebnou tlačou.

Pred uzatvorením zmluvy navrhujem osobné stretnutie,
na ktorom si pozriete moje práce, poviete svoje predstavy
a urobíte si obraz o mojej kompletnej práci, kvalite obrazu a zvuku.